• MyPassion
आपत्कालीन परिस्थितीत अधिकारी कर्मचा-यांनी सतर्क रहावे-अतिरिक्त आयुक्तांचे आवाहन .
13 Jun, 2019

पावसाळ्यात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सर्व महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांनी सतर्क रहावे. सततच्या पडणाऱया पावसामुळे शहरातील सखल भागात साचणाऱया पाण्याचा तात्काळ निचरा व्हावा यासाठी त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, तसेच ज्या ठिकाणी अत्यावश्यक जी कामे सुरू आहेत तो परिसर संरक्षित करुन कामे करावीत. पावसामुळे शहरात कोणतीही जीवितहानी व वित्तहानी होणार नाही यासाठीआवश्यक ती कार्यवाही तातडीने सुरू करावी अशा सूचना महापालिका आयुक्त श्री. संजीव जयस्वाल यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त 2 श्री.समीर उन्हाळे यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिल्या. पावसामुळे ज्या डोंगराळ भागातून वाहून आलेला कचरा हा नाल्यातून तातडीने काढण्यात यावा, पावसामुळे रस्त्यावर खड्डे पडल्यास ते तातडीने बुजविण्यात यावे. ज्या खोलगट भागात पाणी साचते तेथे आवश्यक ती कार्यवाहीकरण्यात यावी. रस्त्यावरील चरांचे पुर्नपृष्ठीकरण करण्यात यावे जेणेकरुन पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना घडणार नाही अशा सूचना देखील या बैठकीत देण्यात आल्या. ज्या ठिकाणी मेट्रोच काम सुरू आहे त्या ठिकाणीबॉरिगेटिंगमुळे पाणी अडणार नाही यासाठी विशेष काळजी घेण्यात यावी. वा-यामुळे रस्त्यावर पडलेल्या झाडांच्या फांद्या या तात्काळ उचलण्यात याव्यात. अतिवृष्टी झाल्यास ज्या ठिकाणी पाणी साचण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी आवश््यकते नुसार कर्मचारी नेमून नागरिकांना सूचना देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी वेळोवेळी समन्वय साधावा अशा सूचना या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त 2श्री. समीर उन्हाळे यांनी दिल्या.