• MyPassion
ठाण्यातील रूनवाला प्लाझा येथील गॅस ची पाईप लाईन लिक झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लागली आग.
02 Jun, 2020

ठाण्यातील रूनवाला प्लाझा येथील गॅस ची पाईप लाईन लिक झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लागली आग.