• MyPassion
ठाण्यात पावसाची जोरदार हजेरी  यंदा जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात १०२ टक्के पावसाची शक्यता.
03 Jun, 2020

ठाण्यात पावसाची जोरदार हजेरी  यंदा जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात १०२ टक्के पावसाची शक्यता.