​​आपले शहर
MyPassion
तलावांच्या शहरातील तलावच ठरलेत मृत्यूचे सापळे .
07 Jan, 2020

ठाणे हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाते परंतु आता हेच तलाव मृत्यूचे सापळे बनत चालले आहेत . ठाण्यातील ब्रह्माड परिसरातील तुर्भे तलावांमध्ये गेल्या दोन वर्षात जवळपास पंचवीस ते तीस जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे ,त्यामुळे या तलावांची ओळख मृत्यूचे त...

शासकिय
सामाजिक
  • MyPassion
तलावांच्या शहरातील तलावच ठरलेत मृत्यूचे सापळे .
07 Jan, 2020

ठाणे हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाते परंतु आता हेच तलाव मृत्यूचे सापळे बनत चालले आहेत . ठाण्यातील ब्रह्माड परिसरातील तुर्भे तलावांमध्ये गेल्या दोन वर्षात जवळपास पंचवीस ते तीस जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे ,त्यामुळे या तलावांची ओळख मृत्यूचे त...

राजकिय
  • MyPassion
ठाण्यात चिमुरड्यांसाठी उभारण्यात आले चिल्ड्रन बस शेल्टर .
07 Jan, 2020

शाळकरी मुलांना शाळेत जाताना घरातून रस्त्यांवर उभे राहून शाळेच्या बसची, व्हॅनची वाट बघावी लागते. उन्हाळ्यात , पावसाळयात मात्र मुलांसह त्यांच्या पालकांची देखील तारेवरची कसरत होत असते. पावसाळ्यात हवेमुळे छत्र्या उडतात त्यामुळे शाळेत जाण्याच्या आधीच...